توسعه فناوری‌های نرم آرکا

آموزش مهارت‌های نرم و توسعه مسیر شغلی

+ ۰
دوره ها
+ ۰
دانشجو
  • دوره‌های آموزشی

آموزش‌های حضوری

شرکت در دوره‌های آموزشی

مشاوره فردی

هدف گذاری فردی و شغلی، رشد کسب و کار
  • خرید فایل دوره آموزشی
  • شرکت در دوره آموزشی
  • رسانه‌ها
  • نظرات دانشجوها